Sportbeleid

Bureau MDJ kan u helpen om een nieuwe en moderne sportnota te maken, die uitgaat van de (potentiële) sporter en zijn of haar wensen. De kracht van sport wordt gebruikt om verbinding te maken met andere beleidsterreinen zoals gezondheid, onderwijs, natuur, ruimte en economie en ook daar via sport resultaten te boeken.

Ons bureau heeft ervaring met sportbeleid voor gemeenten en begeleidde ook nota’s op diverse andere beleidsterreinen.