Evenementen en sportparticipatie

Op de kalenders van de wandelbond en de fietsers- en atletiekunie staan meer dan 7000 jaarlijkse evenementen. Miljoenen mensen schrijven zich in en sporten wekelijks om zich voor te bereiden op het gekozen evenement. Bureau MDJ heeft voor NOC*NSF en een aantal bonden, kennisinstellingen, organisatoren en overheidspartijen een programma ontwikkeld, dat moet gaan zorgen voor meer kennisuitwisseling, hogere deelnamecijfers, betere service aan de deelnemers, veilige en meer eenduidige vergunningverlening en nog meer sport- en organisatieplezier. In februari wordt bekend of er subsidie voor het programma komt en we echt van start kunnen gaan.

Sportbeleid

Bureau MDJ kan u helpen om een nieuwe en moderne sportnota te maken, die uitgaat van de (potentiële) sporter en zijn of haar wensen. De kracht van sport wordt gebruikt om verbinding te maken met andere beleidsterreinen zoals gezondheid, onderwijs, natuur, ruimte en economie en ook daar via sport resultaten te boeken.

Ons bureau heeft ervaring met sportbeleid voor gemeenten en begeleidde ook nota’s op diverse andere beleidsterreinen.

Sportplezier

_91a0245Sporten en bewegen helpt je om gezonder en gelukkiger te zijn. Vanuit die overtuiging helpt Bureau MDJ sporters en sportaanbieders.

Ons bureau zorgt voor een goede en verantwoorde voorbereiding op een evenement. Zowel voor deelnemers als voor organisatoren. Met De Jongens levert tevredenheidsonderzoeken, kan vergunningsaanvragen verzorgen en biedt inzicht in de customer journey van een deelnemer.

Bureau MDJ begeleidt ook clubbesturen naar een modernere (open) club. Sportplezier en veilig sporten gaan daarbij hand in hand.

Met De Jongens zorgt voor mooie en snelle resultaten en voor organisatie- en sportplezier.